letselschade

Letselschade

In Nederland is bij wet geregeld dat wanneer u letselschade hebt opgelopen door de schuld van een ander, de aansprakelijke partij niet alleen uw materiƫle en immateriƫle schade moet vergoeden, maar ook de kosten voor de rechtshulp moet vergoeden. De wettelijke zorgplicht zorgt ervoor dat bij letselschade door een arbeidsongeval de werkgever bijna altijd aansprakelijk is. Bij een bedrijfsongeval is een werkgever niet aansprakelijk als alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn genomen en het opgelopen letsel geheel aan eigen roekeloze gedrag van het slachtoffer te wijten is of door hem of haar opzettelijk is veroorzaakt. Als de tegenpartij volledig aansprakelijk is, kunt u een maximale schadevergoeding bij letselschade claimen.

Schadevergoeding claimen na letsel

U heeft letselschade opgelopen en wilt een schadevergoeding claimen bij de tegenpartij. Na erkenning van de aansprakelijkheid, kunt u een maximale schadevergoeding claimen voor de opgelopen letselschade. Niets houdt u tegen om een van onze letselschade specialisten de schadevergoeding waar u recht op heeft te claimen bij de tegenpartij.

Kosten letselschade advocaat

Voor de kosten van de letselschade advocaat geldt dat deze, wanneer sprake is van een aansprakelijke wederpartij, meestal volledig kunnen worden verhaald, zodat het kostenrisico voor het slachtoffer beperkt blijft. Wanneer u letselschade bij een verkeersongeval heeft opgelopen, kunnen wij u bijstaan om alle bewijslast te verzamelen en uw belangen te behartigen bij het claimen van de letselschadevergoeding. Na het intakegesprek en de verzamelde informatie waaruit de aansprakelijkheid volgt, zal uw advocaat de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het u overkomen ongeval en de daardoor ontstane letselschade.

Letselschade verhalen

Of wilt u letselschade verhalen op de aansprakelijke partij en zoekt u een letselschadeadvocaat in Eindhoven? Als u letsel oploopt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft u als slachtoffer recht op vergoeding van de schade door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij vindt overleg plaats over de uitbetaling van een voorschot en, zodra afwikkeling van uw letselschadezaak mogelijk is, de definitieve schadevergoeding.

Verkeersongeluk

Als je gewond bent geraakt bij een verkeersongeluk, en er is een aansprakelijke tegenpartij, dan heb je recht op een schadevergoeding voor het letsel. Krijgt u van de rechter gelijk, dan kan hij de andere partij veroordelen tot betaling van de proceskosten Ook kan uw advocaat de rechter om een vergoeding vragen voor de kosten die hij voor de rechtszaak maakte om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen. Neem contact op met per telefoon of vul direct het formulier in om uw letselschade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

zie ook: Statistieken verkeersongelukken Nederland.

Letsel door geweld

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Dan kan het zijn dat u te maken heeft met materieel of lichamelijk letsel. Is het niet mogelijk om de dader aan te spreken, of is de dader niet in staat om uw schade te vergoeden, dan bestaan er ook nog mogelijkheden om een schadevergoeding te ontvangen van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook als de dader onbekend is of niet in staat is uw schade te vergoeden zijn er nog mogelijkheden voor een vergoeding, bijvoorbeeld door een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Op grond van artikel 36f, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht, dat samen met dit besluit op 1 januari 2011 in werking treedt, zal aan het slachtoffer van kortweg een geweldsmisdrijf of zedenmisdrijf, dat acht maanden na het onherroepelijk worden van de rechterlijke uitspraak nog geen schadevergoeding heeft ontvangen, een uitkering worden gedaan door het CJIB. Als een nabestaande of slachtoffer meent aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding volgens het burgerlijk recht en zich hiertoe voegt in een strafzaak, maar tijdens de (straf)procedure blijkt een schadevergoeding volgens het burgerlijk recht niet haalbaar is, dan kan het slachtoffer op de mogelijkheid van het indienen van een aanvraag bij het schadefonds geweldsmisdrijven worden gewezen, indien het slachtoffer aan de criteria van het fonds voldoet.

Tot slot

In een letselschadezaak is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de schadeposten, rechtsbijstand, aansprakelijkheid en de hoogte van de schadevergoeding. Als u een ongeval of ongeluk is overkomen en de ander is daar aansprakelijk voor dan heeft u recht op een schadevergoeding bij letselschade.