gemeente aanklagen

Gemeente aanklagen

Lees op deze pagina meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente, welke oorzaken er zijn bij schade en hoe het claimen van een vergoeding werkt. Wij onderzoeken de toedracht van het ongeval, stellen de tegenpartij aansprakelijk, berekenen uw letselschade en realiseren uw schadevergoeding. De wegbeheerder is in sommige gevallen aansprakelijk voor deze letselschade.

Heb je schade opgelopen door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kun je de gemeente aansprakelijk stellen en online een schadevergoeding aanvragen Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die is ontstaan door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen of openbaar groen.

Wanneer is de gemeente aansprakelijk?

Is het mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen als u een ongeval heeft gehad en letselschade heeft opgelopen? Kunt u de gemeente als wegbeheerder altijd aansprakelijk stellen voor uw letselschade? Kunt u de gemeente, die de wegbeheerder is, aansprakelijk stellen voor slecht onderhoud van de weg en voor uw schade laten opdraaien? Ook in gevallen waarbij de gemeente niet reageert op uw bezwaar is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het is dan ook belangrijk om vooraf na te gaan of de gemeente met succes voor het ongeval en de schade aansprakelijk gesteld kan worden. De gemeente is in dit geval de wegbeheerder die mogelijk de aansprakelijkheid heeft voor het ongeval. Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding wanneer u een fietsongeval heeft gehad en letselschade na een val heeft opgelopen, bijvoorbeeld door een slecht wegdek. kunt u de gemeente aansprakelijk stellen? Als u letsel heeft opgelopen door een gebrek van de overheid, is het mogelijk de aansprakelijkheid bij de wegbeheerder te leggen en een schadevergoeding te innen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld en dat de schade daarvan een direct gevolg is. Als de gemeente vindt dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Indien naar oordeel van de verzekeraar sprake is van schade door gemeentelijk optreden en de gemeente hiervoor aansprakelijk kan worden geacht, dan worden uw kosten vergoed. Meer informatie over het aanklagen van de gemeente.

Emotionele en materiƫle schade

Echter, daar bekend is dat emotionele schade in Nederland niet gebruikelijk is en de materiƫle schade ook beperkt is tot herstelkosten, dachten wij of er een mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat wij inderdaad de gemeente kunnen aanklagen voor grafschennis en/of grove nalatigheid, met als resultaat dat de beheerder van de begraafplaats en/of de gemeente zelf een reprimande krijgt van de overheid, een bevoegd tuchtcollege of een andere instantie waaraan de gemeente verantwoording moet afleggen. In twijfelgevallen raden we aan de gemeente toch aansprakelijk te stellen. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan krijgt u uw kosten vergoed.

Vaak gaat het om het toekennen van hulpmiddelen maar het kan ook gaan over het regelen van een maaltijdbezorgdienst, respijtzorg , dagbesteding, woningaanpassing of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp De gemeente heeft een arsenaal algemene voorzieningen, maar als je daarmee in jouw specifieke situatie niet geholpen bent, kan ze ook maatwerkvoorzieningen toekennen. Dit argument gaat niet op als het om eenvoudig onderhoud gaat of als de gemeente met een goedkope oplossing ongevallen kan voorkomen. Een publiekrechtelijke instelling, hier de gemeente, is in het geval van een onrechtmatige overheidsdaad aansprakelijk voor de schade die ontstaat.

Hebben ze dat verzuimd dan kan het wel eens zijn dat de gemeente in gebreke gesteld kan worden en zal er wel degelijk een mogelijkheid zijn om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de opgelopen schade. Als een huurder schade lijdt vanwege gezondheidsproblemen of bijvoorbeeld schade aan de inboedel, kan de huurder een schadevergoeding ter beoordeling voorleggen aan de kantonrechter. aansprakelijk stellen voor alle kosten t.g.v. een eventuele aanklacht bij een rechtbank.

Handige links: