deurwaarder

Deurwaarder

Wanneer een rechter een vonnis uitspreekt, en er wordt niet aan het vonnis voldaan, kan de gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om het vonnis ten uitvoer te leggen (executie). Wanneer er een geldbedrag betaald moet worden, kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen.

Voor incassobureaus geldt dat u alleen hoeft te betalen voor de werkzaamheden, wanneer uw debiteuren de rekening hebben voldaan.

Vorderingen incasseren

Wordt een vordering nu nog niet betaald, dan kan het incassobureau in overleg met de schuldeiser ervoor kiezen de incasso uit handen te geven aan een (gerechts)deurwaarder. Gerechtsdeurwaarders zijn er om uw vorderingen op een zo snel mogelijke en eerlijke manier te incasseren. Mocht het niet lukken om de schulden van de schuldenaar te saneren, of wanneer er één schuldeiser niet akkoord gaat en de andere schuldeisers wel akkoord gaan met een betalingsregeling, kan de schuldhulpverlener een verzoek bij de rechter neerleggen om de dwarsliggende” schuldeiser te dwingen toch akkoord te gaan met de voorgestelde betalingsregeling.

Waar moet u op letten wanneer u een deurwaarder inschakelt?

Let op: als de schuldeiser de vordering uit handen geeft aan een incassobureau of deurwaarderskantoor, dan mag het incassobureau of de deurwaarder geen buitengerechtelijke kosten bij u in rekening brengen bovenop deze administratiekosten, nu de administratiekosten geacht worden onderdeel uit te maken van de buitengerechtelijke kosten. Een deurwaarder verdient op drie manieren aan vorderingen: één door de incassokosten die de deurwaarder berekent over de geïnde hoofdsom en twee door het uitbrengen van dagvaardingen, betekeningen van vonnissen en het leggen van beslagen en drie door de procesvertegenwoordiging van een van de procespartijen. Het verschil met incassobureaus die zo’n derdengeldrekening niet hebben, is dat de gelden de boedel in gaan en daardoor staat de schuldeiser vaak met lege handen en heeft zodoende geen geld, terwijl de schuldenaar wel betaald heeft.

Beslagregister

Doordat de griffiekosten zijn gestegen halen schuldeisers minder snel vonnissen bij de rechter waarmee deurwaarders aan de slag kunnen. Hierna kunnen onze gerechtsdeurwaarders in het Beslagregister achterhalen of uw klant wel/niet in staat is om te betalen. Een incassobureau en een deurwaarder brengen in de meeste gevallen incassokosten in rekening bij de schuldenaar. Indien de rechter in het vonnis heeft bepaald dat de woning of het bedrijfspand van de schuldenaar ontruimd moet worden dan kan de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan.

Waar kan beslag op worden gelegd?

Incassobureaus hebben niet de bevoegdheid om beslag te leggen op bankrekeningen, salarissen of woningen, en daarom is het voor hen interessant om mede-eigenaar te zijn van een deurwaarderskantoor, omdat zij dit wel mogen doen. Een goed incassobureau geeft ook aan de schuldenaar door, dat het verstandiger is om minnelijke te betalen, dit ter voorkoming van hoge procedure en deurwaarderskosten. Zowel incassobureaus als gerechtsdeurwaarders kunnen je flink onder druk zetten om hoe dan ook te betalen.

In het algemeen moet de schuldeiser de kosten betalen aan het incassobureau of aan de deurwaarder die hij opdracht gegeven heeft om de schuld te incasseren. Met een brief laten wij uw klant weten dat uw vordering bij ons incassobureau in behandeling is. In de brief staat ook vermeld binnen welke termijn de openstaande factuur betaald moet zijn en de extra kosten die eventueel met het incassotraject gemoeid zijn. Zo zijn er incassobureaus die de schuldenaar dossierkosten alsmede incassokosten en administratiekosten in rekening brengen.

Er blijft voor zowel incassobureaus als deurwaarders nog maar één inkomstenbron over en dat is de schuldenaar. Als de schuldeiser niet BTW-plichtig is (verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, medische beroepen, de overheid), dient de schuldenaar de BTW te betalen over de incassokosten.