advocaat

Welke rechtsgebieden zijn er?

Een advocaat is gespecialiseerd in één of meerdere rechtsgebieden. Wij geven inzicht in de advocatuur en geven informatie over de diverse rechtsgebieden. Zo kiest u gemakkelijker de juiste advocaat passend bij uw wensen en omstandigheden.

Omdat het recht zo’n breed beginsel is, heeft men het recht opgedeeld in diverse rechtsgebieden;

  • staatsrecht
  • bestuursrecht
  • strafrecht
  • burgerlijk recht
  • internationaal recht
  • asielrecht
  • contractenrecht
  • ondernemingsrecht
  • letselschade
  • incassorecht

Bestuursrecht

Omdat het bestuursrecht veel minder oud is dan het privaatrecht en het strafrecht zijn echter vooral veel zaken ook niet of onvoldoende nauwkeurig geregeld waardoor burgers en ondernemingen lang niet altijd op voorhand (kunnen) weten welke rechten en plichten zij hebben. De belangrijkste wet in het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht, die de overheidsorganen een groot aantal regels geeft voor de uitoefening van de bestuurstaak. In het bestuursrecht staan de wetten waaraan de overheid zich moet houden bij het besturen van het land.

Strafrecht

Want de inbreuken die door de overheid op de rechten van burgers en ondernemingen in het kader van het strafrecht kunnen worden gemaakt gaan in de regel veel verder dan die in het privaat of bestuursrecht, terwijl ook bestraffende sancties meestal zwaarder zijn. Door alleen al het feit dat bij privaatrechtelijke handhaving de beginselen van het bestuursrecht gelden, maar bij bestuursrechtelijke bestraffende boetes juist weer de strafrechtelijke bescherming van toepassing is, is het bestuursrecht misschien het meest onoverzichtelijk van de drie rechtsgebieden. Bovendien overlapt of doorkruist het bestuursrecht de beide oudere rechtsgebieden nogal eens door bestuurlijke voorschriften via privaatrechtelijke weg te handhaven of via strafrechtelijke weg te straffen.

Penitentiair recht

Het penitentiair recht bestaat uit alle in de wet vastgelegde regels die bepalen hoe de Nederlandse overheid om dient te gaan met gedetineerden en TBS-gestelden. Zowel werkgevers als werknemers worden door onze advocaten bijgestaan op het gebied van arbeidsrecht.

Vastgoedrecht

Vastgoed is een veelomvattend rechtsgebied waar goede kennis van wet en regelgeving almede van bouwtechnische aspecten essentieel is om zaken echt te kunnen doorgronden. Het goederenrecht gaat over wie eigenaar is van een bepaald goed en hoe hij dat kan overdragen, het verbintenissenrecht gaat over de overeenkomsten die mensen kunnen maken en de verbintenissen die kunnen ontstaan (bijvoorbeeld de verplichting tot het betalen van schadevergoeding als je de Ming-vaas van de buurman hebt omgestoten).

Letselschade

Goed om te weten: de kosten voor ons als letselschadeadvocaten komen na vaststelling van de aansprakelijkheid voor rekening van de aansprakelijke partij of verzekeraar. Bij erkende aansprakelijkheid wordt alle deskundige hulp bij het regelen van de letselschadevergoeding vergoed door de aansprakelijke verzekeraar. Als de letselschadebehandelaar en de aansprakelijke tegenpartij niet tot overeenstemming komen, is het mogelijk om de zaak voor te leggen aan de rechter.

Incassorecht

Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om uw vordering in rechte te incasseren. Blijft betaling uit, dan start uw incassorecht advocaat een invorderingsprocedure. Conservatoir beslag laten leggen op goederen van de schuldenaar (dergelijk beslagrekest kan alleen door een advocaat worden ingediend);

Blijft betaling uit, dan start de advocaat incassorecht een invorderingsprocedure. Als u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op dezelfde debiteur dan moet u alle hoofdsommen bij elkaar op te tellen en over dat bedrag de incassokosten te berekenen. Een incassobureau kan niets meer doen dan aanmaningsbrieven sturen terwijl een advocaat bijvoorbeeld voorlopig beslag kan leggen op bezittingen van de debiteur.

Handige links: